Privacy Policy Beautysalon IJburg
Hieronder wordt uitgelegd hoe Beautysalon IJburg omgaat met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Reikwijdte Privacy Policy
Bij het gebruik van onze diensten en websites en bij aankoop van producten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken gegevens, afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest. Zo verwerken wij uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u online bij ons solliciteert en spelen de gegevens over uw huidconditie pas een rol wanneer u bijvoorbeeld een behandeling hebt ondergaan.

Contactgegevens Beautysalon IJburg

IJburglaan 626
1087 BT Amsterdam
tel: 020 - 354 65 63
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.beautysalonijburg.nl 

 

Beautysalon IJburg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Beautysalon IJburg verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de huidige privacywetgeving.

Beautysalon IJburg verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om u te informeren over nieuwe producten, diensten en acties van Beautysalon IJburg per e-mail. Dit zullen wij uitsluitend doen indien u voor het gebruik van uw e-mailadres vooraf toestemming heeft gegeven.
  2. Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Beautysalon IJburg is hiertoe gerechtigd in het kader van de precontractuele fase.
  3. Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.
  4. Wanneer u contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van een van uw rechten. Dit kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook dat u ons via e-mail of social media benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek of u zich aanmeldt voor onze (e-mail)nieuwsbrief.
  5. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op Beautysalon IJburg rust.
  6. Voor de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten specifiek gericht op onze dienstverlening.
  7. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u gesloten overeenkomst.
  8. Daarnaast is Beautysalon IJburg op grond van een gerechtvaardigd belang gerechtigd om u te informeren over nieuwe producten en diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps). Beautysalon IJburg kan dit ook doen via campagnes op social media.
  9. Ten behoeve van interne analyse en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten.Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij op grond van een wettelijke plicht langer moeten bewaren.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens
Voor statistische doeleinden worden algemene bezoekersgegevens van de website van Beautysalon IJburg bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie, IP-adres, gegevens die de browser een bezoeker meestuurt en de gemiddelde tijd van een sessie worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt door Beautysalon IJburg slechts voor intern beleid gebruikt.

 

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U bent – behoudens eventuele wettelijke uitzonderingsgronden –gerechtigd Beautysalon IJburg schriftelijk een overzicht te vragen van uw gegevens die door Beautysalon IJburg worden verwerkt. Ook kunt u om correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking.

Uw verzoek tot het opvragen, het wijzigen of het verwijderen van uw gegevens dient door u te zijn ondertekend en dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van uw verzoek zal Beautysalon IJburg zo spoedig mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop Beautysalon IJburg met uw persoonsgegevens omgaat. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Het delen van uw gegevens met derden
Beautysalon IJburg zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Beautysalon IJburg zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. De door Beautysalon IJburg ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor Beautysalon IJburg te kunnen uitvoeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Beautysalon IJburg maakt gebruik van deze cookies om zo uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Cookies stellen Beautysalon IJburg in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

U kunt uw browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website van Beautysalon IJburg toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Hoe u dit kunt doen, kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

 

Overzicht van gebruikte cookies
Hieronder wordt beschreven welke cookies Beautysalon IJburg zelf plaatst en van welke derde partijen cookies gebruikt worden gemaakt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze nieuwe producten, educatieve kennis en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Links
De website van Beautysalon IJburg kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen geheel onafhankelijk van Beautysalon IJburg opereren, zonder dat Beautysalon IJburg ook maar enige zeggenschap over deze website(s) heeft. Beautysalon IJburg is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door of via deze websites. Evenmin is Beautysalon IJburg aansprakelijk voor enig ander gebruik van deze websites.

 

Wijzigingen Privacy Policy
Beautysalon IJburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop zij met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aan te passen.
Indien Beautysalon IJburg de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aanpast en zij deze aanpassingen wil toepassen op de door u – reeds voor bedoelde wijziging(en) – verstrekte gegevens, wordt u hierover op het door u doorgegeven e-mailadres geïnformeerd. U kunt in dergelijk geval binnen zeven werkdagen na verzending van deze e-mail schriftelijk, dan wel via elektronische weg, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens de aangepaste Privacy Policy. Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie van de Privacy Policy aan.

 

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Beautysalon IJburg, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met Beautysalon IJburg. De contactgegevens van Beautysalon IJburg kunt u bovenaan deze Privacy Policy vinden.